Grejanje

Sortiranje
Sortiranje

Opis :

Potreba za grejanjem je jedna od osnovnih čovekovih potreba. Kroz istoriju su se koristili mnogi načini grejanja, a danas se za grejanje najčešće koriste gas, električna energija, solarna energija, lož ulje, čvrsta goriva (drva, ugalj) i drugi načini.

Grejanje je proces u kome fizički sistem prima toplotu (termičku energiju). Po Drugom zakonu termodinamike termička energija se uvek prenosi sa toplijeg na hladnije telo, nikad obrnuto. Grejanje je moguće ostvariti na tri načina i to: kondukcija, konvekcija i radijacija ili zračenje.

Grejanje je proces podizanja temperature u nekom prostoru radi stvaranje uslova za duži boravak ljudi ili životinja u njemu.